Historie obce

čerpáno z knihy „PAMĚTI RODÁKŮ A SOUSEDŮ Z RYBNÉ NAD ZDOBNICÍ“ od ing. Václava Habáně ( 2000 )

Významné osobnosti obce

Kaplička

Obrazárna

kostel další pamětihodnosti

Pobyt osobností

události

z nářečí

Vznik obce a blízkého okolí

Vznik obce a blízkého okolí je historicky kladen do druhé poloviny 13.století,do vlády Přemysla Otakara II.,do období vrcholící kolonizace našeho kraje. Název (Rybná) potvrzuje,že zde bylo v dávné minulosti mnoho rybníků.Ku příkladu blízká Slatina,slatiny-bažiny.Přívlastkem Německá znamená,že byla osidlována podle osidlovacího práva německého,proti pozdějšímu méně svobodnému právu českému.
Kolonizátory v našem okolí byl panský rod Drslaviců z Plzeňska,kteří tu vystavili hrady Potštejn a Litice,ke kterémuž Německá Rybná trvale patřila. O Drslavicích v dostupné literatuře víme velice málo.
V roce 1304 král Václav II vyměnil s Drslavici zboží Litické za Bor na Písecku.Mimo jiných majitelů,stává se držitelem Litic roku 1353 Jan z Dichtenburka.Sňatkem se stává majetkem pánů z Kunštátu a Poděbrad,kteří drželi panství 125 let.Na doporučení Krále Vladislava koupil panství Litické Vilém z Pernštejna.Historikové tvrdí,že v té době těšila se zdejší krajina míru a pokoji.
Roku 1563 získal panství Mikuláš z Bubna na Přestavlcích a Liticích.Tanto český panský rod držel panství téměř 250 let.Později Bubnové postavili zámek v Žamberku a tam byla přemístěna správa panství.Dá se říci,že 17.a 18. století v době tak těžké pro český národ na tomto panství nebyly podmínky tak kruté,jak tomu bylo kupříklad v blízké Rokytnici,Opočně a mnohde jinde.
Bubnové prodali panství roku 1809 knížeti Windischrazovi,od něho r.1815 koupil panství Žamberecké Jan Parisch,poslední majitel.Parischové bydleli v Žamberku do roku 1948.

1 Od konce 19. století byla Rybná vyhledávaným letoviskem. V roce 1908 sem přišel děkan Jan Selichar, kterého navštěvovali Antonín Slavíček a Herbert Masaryk. Od 20. let minulého století tu pobývaly další známé osobnosti výtvarného umění – Vincent Beneš, Jan Trampota, Josef Hubáček, Jan Slavíček, Bořivoj Žufan, Otakar Nejedlý, Václav Špála, Antonín Hudeček, Miloslav Holý, Miloslav Hégr, sochař Leoš Kubíček.Významným místním rodákem byl krajinář Oldřich Hlavsa (1899–1936).
V budově Obecního úřadu je dnes galerie umělců působících v Rybné a okolí. Je v ní umístěn i Hlavsův papírový betlém připomínající tyto významné osobnosti. Rybnou navštěvovali spisovatelé A.M. Tilschová, Hanuš Jelínek a Alois Jirásek ( ten sem jezdil za nemocným Antonínem Slavíčkem). Pobýval zde i klavírista a ředitel pražské konzervatoře Dr. Václav Holzknecht a hudební skladatel Iša Krejčí. Své herecké umění tu předváděli Jaroslav Vojta a Jaroslav Marvan. Masarykovu vilu navštěvovala herečka Nataša Gollová.Vystupovala zde pěvkyně Marie Tauberová spolu s dirigentem Národního divadla Jaroslavem Krombholcem..Ve vile svých vnuček Anny a Herberty krátce pobýval v roce 1929 prezident T.G. Masaryk. Rybnou navštěvoval i jeho syn Jan. Ve 30. letech tu trávil prázdniny s rodiči a bratrem Ivan Medek.

1z webu RHL

Vznik názvu obce

Obec Rybná nad Zdobnicí,někdejší Německá Rybná je připomínaná roku 1354 vdobě,kdy Čeněk praotec pánů z Potštejna a Žampachu, podával kněze do Německé Rybné.Avšak podle nálezů peněz, tzv. Přemyslovských brakteátů na dolním konci obce lze usuzovat na vznik české osady a později naší obce za dobu Přemysla Otakara II okolo roku 1260.
Jméno Rybná vzniklo od rybníčků a bažin,jejichž ve starší době dle místní kroniky hojnost byl. Přívlastek „Německá“ ukazuje na to ,že obec byla místem osazeným na tzv. právu německém.Nešlo tedy nikdy o obec německou národnostně.
Během vývoje obec měnila své jméno.Název Německá platila do r. 1945,název Orlická Rybná od 3. června 1945 do r. 1947 a Rybná nad Zdobnicí platí od r. 1947 až po dnešek.
Návrh na název Orlická Rybná podal tehdejší revoluční Místní národní výbor Zemskému úředu v Praze,ten však po dlouhé době rybenský návrh zamítnul a přiklonil se k návrhu z 1.Československé republiky.Takto vznikl název obce RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ,který platí dodnes.V průběhu let obec byla zeřezena do okresu Žamberk a posléze do okresu Rychnov nad Kněžnou.
Součástí obce Rybná nad Zdobnicí je dřívější osada DVOREK. Dvorek dříve „Dvůr“ byl kmenovým statkem jehož držela v r. 1527 Kateřina z Chrastu,majitelka zboží Vambereckého.V 18.stol. byl dvorek svobodným statkem a patřil bratrům Dolečkovým.Ti byly v nepřízni hraběte Mikuláše z Bubna.Vrchnost je nařkla z pobuřování a po soudním procesu byly bratři Dolečkovi přestěhováni na zpustlý statek v Klášterci.Dvorek se dostal do vlastnictví hraběte z Bubna ( do r. 1789 ) . Když hraběcí rodina zchudla a chov ovcí se nevyplácel byl r. 1790 pozemek rozprodán na menší parcely a osazen jednotlivci.