o Obci

Obec Rybná nad Zdobnicí  s osadou Dvorek leží spíše v jihovýchodní části bývalého okresu
Rychnov n.K., na silnici I/ 11 Hradec Králové – Vamberk – Jablonné n.O. Je to spíše
podhorská obec převážně zemědělského charakteru.

Nachází se v v nadmořské výšce 420 – 450 m n.m. K obci také patří roztroušená zástavba v osadě Pekelec, v blízkosti Zdobnice.  Počet obyvatel k  31.12.2012 – 435

 Zástavba je soustředěná do údolí Rybenského potoka, do jehož povodí obec spadá,kolem silnice I.tř a kolem silnice III.tř. do Záchlumí.Rybná nad Zdobnicí je vesnice se zástavbou venkovského charakteru s převahou rodinných domů a zemědělských usedlostí. V obci je několik drobných provozoven řemesel a služeb.

Jediným větším zemědělským podnikem v obci je firma A.S.Zdobnice se sídlem ve Slatině
n.Z. Obyvatelé v aktivním věku dojíždějí do Vamberka nebo do Žamberka, kde je více
pracovních příležitostí.

Během vývoje obec měnila své jméno. Název Německá platila do r. 1945, název Orlická Rybná od 3. června 1945 do r. 1947 a Rybná nad Zdobnicí platí od r. 1947 až po dnešek. Návrh na název Orlická Rybná podal tehdejší revoluční Místní národní výbor Zemskému úředu v Praze, ten však po dlouhé době rybenský návrh zamítnul a přiklonil se k návrhu z 1. Československé republiky. Takto vznikl název obce RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ, který platí dodnes.

GPS souřadnice: 50°6’31.299 N,
16°21’56.751 E
Nadmořská výška: 405 m n. m.
Katastrální výměra: 917 ha