Pobyt osobností

Antonín Slavíček – nar. 16. 5. 1870 v Praze, + 1. 2. 1910 v Praze, akad. malíř, představitel a zakladatel českého malířského krajinářství. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění. V letech 1887 – 91 a 1897 byl žákem prof. Julia Mařáka, v letech 1899 – 1900 vede Mařákovu školu, v r. 1903 zakládá vlastní školu spolu se Salounem a Županským. Často pobýval v zahraničí: na Akademii v Mnichově, v r.1907 uskutečnil studijní cesty do Norimberka, Štrasburku, Paříže a Bruselu. Studoval nejprve bohosloví, posléze pak malířství. Byl členem skupiny „Mánes“. Do Německé Rybné jezdíval za farářem Selicharem, kde pobýval na faře /od léta 1909/.

Jan Slavíček – nar. 22. 1. 1900 v Praze, + 5. 4. 1970, akad. malíř, syn akad. malíře Ant. Slavíčka. Studoval na pražské Akademii /1916 – 25/ u profesorů J. Preislera, Nechleby, Maxe Svabinského a Ot. Nejedlého. Podnikal zahraniční cesty se studijním záměrem do Paříže, Florencie, Říma, dále do Holandska, Španělska a Ruska. V roce 1960 byl jmenován zasloužilým umělcem a r. 1967 národním umělcem. Zajížděl do Německé Rybné, kam jej jako chlapce přivedl jeho otec 1909. Prakticky maloval od šestnácti let. V dospělosti k němu na faru v Rybné dojížděli někteří umělci, např.: Jos. Hubáček /žil v letech 1899 – 1931/, Bedřich Piskač /1898 – 1929/, Bořivoj Žufan /1904 – 1942/, Václav Spála /1885 – 1946/, Jan Trampota /1889 – 1931/, dále žáci Preislerovy školy Jos. Hlaváček a Karel Troníček z Akademie výtvarných umění v Praze.

Herbert Masaryk – nar. 1. 5. 1880, + 15. 3. 1915 v Praze, akad. malíř, druhé dítě prof. PhDr Tomáše Garrigue Masaryka – presidenta ČSR a Charlotty Garriguové Masarykové. Od r. 1896 byl zapsán na Uměleckoprůmyslové škole, žákem prof. Myslbeka a v letech 1898 – 1900 navštěvoval speciální školu u prof. Hynaise na pražské Akademii. Dalším jeho učitelem se stal Ant. Slavíček. Herbert Masaryk se oženil s vdovou po Ant. Slavíčkovi. Byl nejen laskavým otcem pro tři Slavíčkovy děti, ale i pro své dcery Annu a Herbertu. Pobýval často s celou rodinou na rybenské faře. Od léta 1910 jezdíval také na celoročně pronajatou chalupu do Dvorka /část obce Německé Rybné/ k panu Šípkovi. V roce 1925 zde byla postavena tzv. „Masarykova vila“ kam často dojížděly obě jeho dcery Herberta a PhDr. Anna Masaryková i s jejich dědečkem T. G. Masarykem.

Tomáš Garrigue Masaryk – Tomáš Garrigue Masaryknar. 7. 3. 1850 v Hodoníně, + 14. 9. 1937 v Praze, profesor české university v Praze a první president Československé republiky. Pocházel z rodiny s pěti dětmi: Tomáš /nar. 1850/, Martin /1852/, Ludvík /1854/, ostatní děti zemřely. Otec Josef Masaryk /nar. 1823/ z Kopčan, matka Terezie roz. Kropáčková /1813/ – dcera hustopečského měšťana. Největší vliv na výchovu Tomáše měl čejkovický katecheta a kaplan František Satora. Vystudoval nižší reálku v Hustopečích /1861 – 1863/; měl se stát učitelem. Na jaře r. 1864 se ale začal učit zámečníkem ve Vídni, avšak učení nedokončil. Poté se vyučil kovářem na Čejkovickém dvoře. Studoval na německém gymnasiu v Brně a na Akademickém gymnasiu ve Vídni. Jako gymnazista se učil latině, francouzštině, ruštině, angličtině, navštěvoval kurs arabštiny na Orientální akademii, s úmyslem stát se diplomatem. V letech 1873 – 1876 pokračoval ve studiu na filosofické fakultě ve Vídni, kde počátkem r. 1876 obhájil disertační práci a dosáhl titulu PhDr. Dne 15. 3. 1879 se Masaryk oženil s Charlottou Garriguovou, nar. 20. 11. 1850 v Brook Týn – USA, + 13. 5. 1923 v Praze. Stal se otcem čtyř dětí: Alice /nar. 1879/, Herbert /1880/, Jan /14. 9. 1886, +10. 3. 1948/, Olga /1891/. Dne 14. 11. 1918 byl T. G. Masaryk Národním shromážděním jednomyslně zvolen presidentem Československé republiky. Oficiální návštěva presidenta v Německé Rybné se uskutečnila 22. června 1929. Často však neoficiálně navštěvoval chalupu ve Dvorku.

Jan Trampota – nar. 21. 5. 1889 v Praze, + 19. 10. 1942 v Pěčíně, akad. malíř – přítel Jana Slavíčka. Studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze. Ve dvacátých a třicátých letech žil a tvořil v Pěčíně v Orlických horách. Pobýval často na rybenské faře kde navštěvoval Jana Slavíčka, dále paní Mílu Masarykovou-Slavíčkovou s její rodinou. Bydlel ve výměnku u Mazurů.

Vincenc Beneš – nar. 22. 1. 1883 v Lišicích u Nového Bydžova, akad. malíř. V letech 1902 – 04 studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze u prof. E. K. Lišky a E. Dítěte, potom následovalo studium na Akademii /1904 – 08/ u prof. V. Bukovace a R. Ottenfelda. Od r. 1907 konal studijní cestu po Francii a Německu. Byl účastníkem setkání umělců na rybenské faře.

Leoš Kubíček – sochař a grafik, manžel učitelky Kubíčkové. Byl častým hostem na faře, avšak přebýval ve Dvorku v domku proti Dostálově chalupě. Žil v Pěčíně v Orl. horách.

Otakar Španiel – akad. malíř a medailer, prof. na pražské Akademii, navrhovatel např. prvních čsl. mincí. Navštívil několikráte faru

Josef Holeček – spisovatel, novinář, slovjanofil se zájmem o Černohorce. Navštěvoval faru a pobýval u Hovorků.

Václav Špála – nar. 24.8.1885 ve Žlunicích, + 13.5.1946 v Praze. Od r. 1903 studoval na pražské Akademii u prof. Bukovace a Tieleho. Studijní cesty do Itálie, Dalmácie, Dubrovníku. Je spoluzakladatel umělecké skupiny „Tvrdošíjných“. Žil a tvořil v Potštejně

Návštěvníci fary

Alois Jirásek Na faře u faráře Selichara nebylo o hosty nouze. Ve stručnosti uvádíme: Eva Medková roz. Slavíčkova, sestra malíře Jana Slavíčka a jejich matka – vdova po Ant. Slavíčkovi a Herbertu Masarykovi s vnučkami T.G.Masaryka Herbertou a Aničkou. F.X. Svoboda.. s chotí a s její sestrou Čápovou, provdanou za Dr. Skácelíka. Alois Jirásek s chotí a dcerou Boženou , jež byla žačkou akad. malíře Ant. Slavíčka, a zetěm Dr.Hanušem Jelínkem -spisovatelem, např. autorem knihy „Zahučaly hory“, ve které popisuje tehdejší život na rybenské faře.

 

Návštěvníci obce

 • 6.7.1901 –Dr.Theodor Henner, C.K. rada vrchního soudu v Praze
 • 31.5.1902 –Karel Nejedlý, akad. malíř – namaloval oponu pro ochotnický spolek v Rybné
 • 12.8.1901 –Alois Jirásek a Dr M. Slavíková
 • 24.6.1927 –Jan Slavíček a Jan Mikolášek při oslavě svátku sv. Jana Křtitele
 • 27.6.1927 –Bedřich Piskač, návštěva fary
 • 30.6.1927 –prof. Lad. Malý, hostitelé Old. Hlavsa a farář Selichar
 • 15.7.1927 –Rudolf Medek, básník a spisovatel, nar. 8.1.1890
 • 21.6.1929 –T.G.Masaryk, první president ČSR
 • 29.6.1933 –Doc.MUDr Frant. Kulhavý, odb.přednosta v.v., autor medicínských článků v Lidových novinách
 • 28.8.1935 –generál Rudolf Medek
 • 9.7.1940 –Dr Václav Holcknecht a Ilša Krejčí, hudebníci, hudeb.teoretikové, dirigent
 • 30.8.1940 –Frant. Blahník, hudební skladatel
 • 31.10.1940-Josef Skutil, harmonikář
 • 1940 –Marie Fischerová-Kvěchová,akad. malířka, O. Nejedlý
 • 11.9.1941 –Tysimir Ivančevič,akad. sochař z Dalmacije
 • 17.9.1941 –Balšánkův umělecký soubor, kapelník V. Podskalský
 • 6.7.1945 –Frant. Blahník, hudební skladatel
 • 9.7.1945 –Doc.Dr.Ing. Jan Novotný
 • 22.5.1946 –Bohumil Laušman, ministr průmyslu
 • 6.10.1962 –Jan Slavíček, akad.malíř
 • 20.7.1963 –Jaroslav Marvan, herec – národ.umělec,člen ND, sl.Černá-Soudková zpěv, členka ND, u příležitosti 700 letého trvání obce a 90 ti letého působení ochotnického divadelního spolku „Klicpera“
 • 25.7.1964 – koncert Marie Tauberové,s členy- ND:Spytihněv Šorm, prof.AMU v Brně – housle; Jaroslav Kromholc – dirigent ND; Jan Slavíček, akad.malíř
 • 24.7.1965 – koncert Marie Tauberové, s členy ND: Spyt.Šorm, Zd. Hrádková, Jan Munzar, Vlad. Petrášek
 • 15.7.1972 – koncert Marie Tauberové, s členy ND:Spytihněv Šorm, P. Charvát dirigent ND
 • 14.5.1967 – nár.umělec Jaroslav Vojta, vystoupení na estrádním večeru
 • 30.3.1975 – vzpomínkový večer k Ant. a Janu Slavíčků : Spytihněv Šorm, Přemysl Charvát – dirigent ND; Karel Mahrla, akad.malíř z Hradce Králového
 • 30.7.1978 – u příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Rybné n.Zd, : prof.PhDr Jan Fišer CSc; Karel Mahrla akad.malíř-architekt; Josef Marek akad. sochař z Nového města nad Metují;sochař Marek věnoval místní obrazárně bustu nár.umělce Vojtěcha Sedláčka
 • 22.6.1990 – u příležitosti 61. výročí návštěvy T.G.Masaryka v Německé Rybné: udělení Čestného občanství přítomným PhDr Anně Masarykové a Herbertě Masarykové; účastníci- Karel Otčenášek biskup královehradecký, ThDr Alois Sedlařík děkan a exc. adm. v Rybné n.Zd.
 • 29.7.1990 – u příležitosti odhalení pamětní desky T.G, Masaryka z jeho návštěvy v Německé Rybné dne 22. 6.1929; účastníci – Josef Kajnek generální vikář Královéhradeckého biskupství ,Ing. Tomeš ONV Rychnov nad Kněžnou, Ing. Hájek KNV Hradec Králové,Jaroslav Podolský předseda MěNV Nové Město nad Metují
 • od roku 1999 – Obec Rybná nad Zdobnicí pořádala cyklus pěti koncertů k poctě rodiny Masarykovy. Původně jednorázová akce měla velmi dobrý ohlas mezi všemi účastníky a tak se z ní stala každoroční akce „Rybenské hudební léto“ většinou v hvězdném obsazení.Při této příležitosti recitovali básně např. Vladimír RÁŽ (1999),Radovan LUKAVSKÝ(2000,2003), Petr HANIČINEC (2001),Marek VAŠUT (2004), Gabriela VRÁNOVÁ (2006),Miloň ČEPELKA – člen Divadla Járy Cimrmana (2005)

Podrobné informace naleznete na stránkách Rybenského hudebního léta