Kaplička

za č. p. 1 u silnice k Záchlumí vlevo byla postavena roku 1862. Její první oprava se datuje do r. 1895 nákladem Josefa Dolečka č. p. 1. V roce 1904 byl postaven vedle kaple nový kříž. V roce 1918 nákladem dobrodinců provedeno pokrytí střechy; krytinu dodal i s obnosem 250,– Kč Jos. Ulrych č. p. 33, okenice dodal Fr. Jareš č. p. 26. V roce 1933 byla kaple od základu renovována, pokryta plechovou střechou stavitelem Kovaříkem nákladem přes 5 tis. Kč.
V roce 1934 byla vymalována. Dne 27. 4. 1934 odevzdaly na vymalování kapličky částku 225,–KČ pí Marie Slaninová č. p. 35 a pí Marie Hynková – pekařka z č. p. 84. V roce 1935 byla kaple znovu posvěcena. K další opravě došlo v roce 1993 nákladem 10. 464,– Kč. Opravu provedla skupina farníků, kteří opravili kostel /r.1992/ a faru /r.1993/. Vymalování a prořez lípy provedli místní občané pod vedením Bohumila Kotyzy č. p. 62, tehdejšího člena obecního zastupitelstva. Dne 25. 7. 1993 byla kaplička znovu vysvědčena k sv. Anně, obřad uskutečnil kanovník Opočenské kapituly ThDr. Václav Javůrek.