Zastupitelstvo

volební období 2022 – 2026

  • Divíšek Jaroslav – místostarosta obce
  • Čižinská Anna – předsedkyně sociálního výboru
  • Hanyk Jiří – předseda kontrolního výboru , člen školní rady
  • Hotmarová Jaroslava – starostka obce
  • Jareš Bohumil – předseda výboru pro životní prostředí
  • Jedlinský Aleš
  • Mazurová Anna
  • Slanina Josef Ing. – předseda finančního výboru 
  • Škava Martin   

Výsledky komunálních voleb 2022 v Rybné nad Zdobnicí