Obecně závazné vyhlášky

 
Obecně závazná vyhláška 5/2012 platná od 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška 4/2012 platná od 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška 3/2012 platná  od 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška 2/2012 platná od 10.9.2012
Obecně závazná vyhláška 2/2011 platná od 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška 1/2011 platná od 1.3.2011
Obecně závazná vyhláška 1/2008 platná od 24.11.2008
Řád veřejného pohřebiště platný od 1.7.2002


Comments are closed.