Hlavní dokumenty

JEDNACÍ ŘÁD zastupitelstva obce Rybná nad Zdobnicí

SMĚRNICE vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Obec Rybná nad Zdobnicí ( podle zákona č.106/1999 Sb.)

SAZEBNÍK úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2016

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE je k nahlédnutí na Obecním úřadu

Závěrečný účet