Zastupitelstvo

volební období 2018 – 2022

zvolení zastupitelé podle celkových hlasů
  • Divíšek Jaroslav - předseda komise pro životní prostředí
  • Jedlinský Aleš
  • Jiří Hanyk - předseda školní a kulturní komise, předseda finanční komise
  • Slanina Josef Ing. - místostarosta obce
  • Mazurová Anna - předsedkyně sociální komise
  • Škava Martin
  • Hotmarová Jaroslava - starostka obce
  • Slívová Lenka - předsedkyně kontrolní a revizní komise
  • Věra Jansová
Výsledky komunálních voleb 2018 v Rybné nad Zdobnicí