Zastupitelstvo

volební období 2014 – 2018

zvolení zastupitelé podle celkových hlasů

  • Jiří Hanyk  – Místostarosta
  • Anna Mazurová  – Předseda sociální komise
  • Jaroslav Matějka
  • Ing.Josef Slanina  – Předseda kontrolního výboru:
  • Marie Valášková   – Starostka obce
  • Alena Jedlinská
  • Oldřich Bezdíček   – Předseda školské a kulturní komise
  • Svatopluk Škava  – Předseda komise pro životní prostředí
  • Věra Provazníková  – Předseda finančního výboru

Výsledky komunálních voleb 2014 v Rybné nad Zdobnicí