Zastupitelstvo

volební období 2014 – 2018

zvolení zastupitelé podle celkových hlasů
  • Jiří Hanyk  - Místostarosta
  • Anna Mazurová  - Předseda sociální komise
  • Jaroslav Matějka
  • Ing.Josef Slanina  - Předseda kontrolního výboru:
  • Marie Valášková   - Starostka obce
  • Alena Jedlinská
  • Oldřich Bezdíček   - Předseda školské a kulturní komise
  • Svatopluk Škava  - Předseda komise pro životní prostředí
  • Věra Provazníková  - Předseda finančního výboru
Výsledky komunálních voleb 2014 v Rybné nad Zdobnicí