Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
06.4.2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + přílohy obecní úřad 31.12.2022 Stáhnout
18.3.2020 Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu obecní úřad Stáhnout
17.3.2020 Upravené úřední hodiny obecního úřadu obecní úřad Stáhnout
16.3.2020 Informace Generálního finančního ředitelství obecní úřad Stáhnout
16.3.2020 Opatření vlády obecní úřad Stáhnout
16.3.2020 Tisková zpráva -Finanční úřad pro Královéhradecký kraj obecní úřad Stáhnout
16.3.2020 Tisková zpráva – Finanční úřad pro Královéhradecký kraj II obecní úřad Stáhnout
13.3.2020 Informace pro cestující – OMEZENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK obecní úřad Stáhnout
13.3.2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu obecní úřad Stáhnout
13.3.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 obecní úřad Stáhnout
11.3.2020 Mimořádné opatření obecní úřad Stáhnout
09.3.2020 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.2.2020 obecní úřad Stáhnout
04.3.2020 Záměr Královéhradeckého kraje č. 17/2020 obecní úřad 08.4.2020 Stáhnout
27.2.2020 Koronavirus obecní úřad Stáhnout
27.2.2020 Koronavirus – anglická verze obecní úřad Stáhnout
26.2.2020 Koronavirus obecní úřad Stáhnout
26.2.2020 Koronavirus obecní úřad Stáhnout
19.2.2020 Informace Finančního úřadu – příloha č. 1 obecní úřad Stáhnout
19.2.2020 Informace Finančního úřadu – příloha č. 2 obecní úřad Stáhnout
19.2.2020 Informace Finančního úřadu – příloha č. 3 obecní úřad Stáhnout
19.2.2020 Informace finančního úřadu – příloha č. 4 obecní úřad Stáhnout
19.2.2020 Informace Finančního úřadu – příloha č. 5 obecní úřad Stáhnout
19.2.2020 Informace Finančního úřadu – příloha č. 6 obecní úřadu Stáhnout
19.2.2020 Informace Finančního úřadu – příloha č. 7 obecní úřad Stáhnout
19.2.2020 Informace Finančního úřadu – příloha č. 8 obecní úřad Stáhnout
14.1.2020 Rozpočtové opatření č. 11/2019 obecní úřad Stáhnout
17.12.2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019 obecní úřad Stáhnout
16.12.2019 Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020 obecní úřad Stáhnout
16.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 ZŠ a MŠ obecní úřad Stáhnout
16.12.2019 Oznámení ceny pro vodné a stočné platné od 1. 1. 2020 obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2021-2025 obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Rozpočet obce na rok 2020 obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o poplatku ze psů obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 za užívání veřejného prostranství obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Obecně závaznávyhláška č. 4/2019 stanovení systému shromažďování odpadů obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se ruší OZV č. 1/2011 obecní úřad Stáhnout
27.11.2019 Návrh Rozpočtového výhledu DSO Mikroregion Rychnovsko 2021-2022 obecní úřad 18.12.2019 Stáhnout
26.11.2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020 obecní úřad Stáhnout
26.11.2019 Návrh rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ obecní úřad Stáhnout
22.11.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 obecní úřad Stáhnout
22.11.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025 obecní úřad Stáhnout
13.11.2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019 obecní úřad Stáhnout
11.10.2019 Rozpočtové opatření č. 7,8/2019 obecní úřad Stáhnout
30.9.2019 Oznámení Mikroregionu Rychnovsko obecní úřad Stáhnout
30.9.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 obecní úřad Stáhnout
02.9.2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy obecní úřad 31.12.2022 Stáhnout
02.9.2019 Příloha k Opatření obecné povahy Seznam katastrálních území obecní úřad 31.12.2022 Stáhnout
07.8.2019 Oprava místní komunikace a chodníků obecní úřad Stáhnout
11.7.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 obecní úřad Stáhnout
01.7.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 obecní úřad Stáhnout
13.6.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 obecní úřad Stáhnout
13.6.2019 Závěrečný účet za rok 2018 obecní úřad Stáhnout
17.4.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybná nad Zdobnicí za rok 2018 obecní úřad Stáhnout
17.4.2019 Výkazy ZŠ a MŠ k 31.12.2018 obecní úřad Stáhnout
17.4.2019 Výkazy obce k 31.12.2018 obecní úřad Stáhnout
15.4.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 obecní úřad Stáhnout
04.4.2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy obecní úřad 01.1.2023 Stáhnout
13.3.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 obecní úřad Stáhnout
06.2.2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019 obecní úřad Stáhnout
06.2.2019 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020-2021 obecní úřad Stáhnout
10.1.2019 Rozpočtové opatření č. 9,10/2018 obecní úřad Stáhnout
10.1.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020-2021 obecní úřad Stáhnout
10.1.2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019 obecní úřad Stáhnout
20.12.2018 Schválený rozpočet na rok 2019 obecní úřad Stáhnout
20.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-2024 obecní úřad Stáhnout
13.12.2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018 obecní úřad Stáhnout
29.11.2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 10. 2018 obecní úřad Stáhnout
13.11.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018 obecní úřad Stáhnout
12.10.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2,3,4,5,6/2018 obecní úřad Stáhnout
08.10.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2,3,4,5/2018 Obecní úřad Stáhnout
10.8.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2,3,4/2018 obecní úřad Stáhnout
13.6.2018 Závěrečný účet za rok 2017 obecní úřad Stáhnout
12.6.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2,3/2018 obecní úřad Stáhnout
23.5.2018 Informovaný souhlas ke službě SMS InfoKanál obecní úřad Stáhnout
16.5.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 obecní úřad Stáhnout
16.5.2018 Výkazy ZŠ a MŠ k 31. 12. 2017 obecní úřad Stáhnout
16.5.2018 Výkazy obce k 31.12.2017 obecní úřad Stáhnout
15.5.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2/2018 obecní úřad Stáhnout
02.5.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybná nad Zdobnicí obecní úřad Stáhnout
12.4.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 obecní úřad Stáhnout
01.3.2018 Schválený rozpočet na rok 2018 obecní úřad Stáhnout
01.3.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 obecní úřad Stáhnout
01.3.2018 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 obecní úřad Stáhnout
01.3.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2019-2020 obecní úřad Stáhnout
01.12.2017 Rozpočtové provizorium na rok 2018 obecní úřad Stáhnout
06.6.2017 Závěrečný účet obce za rok 2016 obecní úřad Stáhnout
10.5.2017 Výkazy ÚSC k 31. 12. 2016 obecní úřad Stáhnout
10.5.2017 Výkazy ZŠ a MŠ k 31. 12. 2016 obecní úřad Stáhnout
10.5.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obecní úřad Stáhnout
31.3.2017 Komplexní pozemkové úpravy – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky – doplnění obecní úřad Stáhnout
27.3.2017 Oznámení Mikroregionu Rychnovsko obecní úřad Stáhnout
16.3.2017 Obnova katastrálního operátu – zjišťování průběhu hranic pozemků obecní úřad Stáhnout
13.3.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2017-2022 jobecní úřad Stáhnout
13.3.2017 Rozpočet ZŠ a MŠ 2017 obecní úřad Stáhnout
13.3.2017 Schválený rozpočet na rok 2017 obecní úřad Stáhnout
13.3.2017 Střednědobý rozpočet ZŠ a MŠ 2018,2019 obecní úřad Stáhnout
01.2.2017 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rybná nad Zdobnicí – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Výkazy ÚSC k 31.12.2015 obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Výkazy ZŠ a MŠ k 31.12.2015 obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Závěrečný účet za rok 2015 I. obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Závěrečný účet za rok 2015 – II obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obecní úřad Stáhnout
27.5.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obecní úřad Stáhnout
27.5.2015 Výkazy ÚSC 1.1.- 31.12.2014 obecní úřad Stáhnout
27.5.2015 Výkazy PO ZŠ a MŠ 1.1.-31.12.2014 obecní úřad Stáhnout
27.5.2015 Závěrečný účet za rok 2014 – I. obecni urad Stáhnout
27.5.2015 Závěrečný účet za rok 2014 – II. obecní úřad Stáhnout


UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány převážně ve formátu (*.pdf). Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.


Comments are closed.