Úřední deska

Datum vyvěšení Název Dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
09.9.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR obecní úřad 12.10.2020 Stáhnout
24.8.2020 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 8. 2020 obecní úřad Stáhnout
17.8.2020 Jmenování zapisovatele obecní úřad 12.10.2020 Stáhnout
17.8.2020 Informace o počtu a sídle volebního okrsku obecní úřad 12.10.2020 Stáhnout
28.7.2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy obecní úřad 31.12.2022 Stáhnout
28.7.2020 Rozdělovník – opatření obecné povahy 33784_2020 obecní úřad 31.12.2022 Stáhnout
28.7.2020 Příloha č. 1 k č. j. 33784/2020-MZE-16212 obecní úřad 31.12.2022 Stáhnout
24.7.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise obecní úřad 12.10.2020 Stáhnout
14.7.2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020 obecní úřad Stáhnout
11.6.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020 obecní úřad Stáhnout
12.5.2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020 obecní úřad Stáhnout
11.5.2020 Závěrečný účet obce za rok 2019 obecní úřad Stáhnout
17.4.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 obecní úřad Stáhnout
17.4.2020 Výkazy obce sestavené k 31.12.2019 obecní úřad Stáhnout
17.4.2020 Výkazy ZŠ a MŠ sestavené k 31. 12. 2019 obecní úřad Stáhnout
14.4.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 obecní úřad Stáhnout
06.4.2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + přílohy obecní úřad 31.12.2022 Stáhnout
13.3.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 obecní úřad Stáhnout
14.1.2020 Rozpočtové opatření č. 11/2019 obecní úřad Stáhnout
17.12.2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019 obecní úřad Stáhnout
16.12.2019 Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2020 obecní úřad Stáhnout
16.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 ZŠ a MŠ obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2021-2025 obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Rozpočet obce na rok 2020 obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o poplatku ze psů obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 za užívání veřejného prostranství obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Obecně závaznávyhláška č. 4/2019 stanovení systému shromažďování odpadů obecní úřad Stáhnout
13.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se ruší OZV č. 1/2011 obecní úřad Stáhnout
27.11.2019 Návrh Rozpočtového výhledu DSO Mikroregion Rychnovsko 2021-2022 obecní úřad 18.12.2019 Stáhnout
26.11.2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020 obecní úřad Stáhnout
26.11.2019 Návrh rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ obecní úřad Stáhnout
22.11.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 obecní úřad Stáhnout
22.11.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2025 obecní úřad Stáhnout
13.11.2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019 obecní úřad Stáhnout
11.10.2019 Rozpočtové opatření č. 7,8/2019 obecní úřad Stáhnout
30.9.2019 Oznámení Mikroregionu Rychnovsko obecní úřad Stáhnout
30.9.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 obecní úřad Stáhnout
02.9.2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy obecní úřad 31.12.2022 Stáhnout
02.9.2019 Příloha k Opatření obecné povahy Seznam katastrálních území obecní úřad 31.12.2022 Stáhnout
07.8.2019 Oprava místní komunikace a chodníků obecní úřad Stáhnout
11.7.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 obecní úřad Stáhnout
01.7.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 obecní úřad Stáhnout
13.6.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 obecní úřad Stáhnout
13.6.2019 Závěrečný účet za rok 2018 obecní úřad Stáhnout
17.4.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybná nad Zdobnicí za rok 2018 obecní úřad Stáhnout
17.4.2019 Výkazy ZŠ a MŠ k 31.12.2018 obecní úřad Stáhnout
17.4.2019 Výkazy obce k 31.12.2018 obecní úřad Stáhnout
15.4.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 obecní úřad Stáhnout
04.4.2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy obecní úřad 01.1.2023 Stáhnout
13.3.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 obecní úřad Stáhnout
06.2.2019 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2019 obecní úřad Stáhnout
06.2.2019 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020-2021 obecní úřad Stáhnout
10.1.2019 Rozpočtové opatření č. 9,10/2018 obecní úřad Stáhnout
10.1.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020-2021 obecní úřad Stáhnout
10.1.2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019 obecní úřad Stáhnout
20.12.2018 Schválený rozpočet na rok 2019 obecní úřad Stáhnout
20.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020-2024 obecní úřad Stáhnout
13.12.2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018 obecní úřad Stáhnout
29.11.2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31. 10. 2018 obecní úřad Stáhnout
13.11.2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018 obecní úřad Stáhnout
12.10.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2,3,4,5,6/2018 obecní úřad Stáhnout
08.10.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2,3,4,5/2018 Obecní úřad Stáhnout
10.8.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2,3,4/2018 obecní úřad Stáhnout
13.6.2018 Závěrečný účet za rok 2017 obecní úřad Stáhnout
12.6.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2,3/2018 obecní úřad Stáhnout
23.5.2018 Informovaný souhlas ke službě SMS InfoKanál obecní úřad Stáhnout
16.5.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 obecní úřad Stáhnout
16.5.2018 Výkazy ZŠ a MŠ k 31. 12. 2017 obecní úřad Stáhnout
16.5.2018 Výkazy obce k 31.12.2017 obecní úřad Stáhnout
15.5.2018 Rozpočtové opatření č. 1,2/2018 obecní úřad Stáhnout
02.5.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybná nad Zdobnicí obecní úřad Stáhnout
12.4.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 obecní úřad Stáhnout
01.3.2018 Schválený rozpočet na rok 2018 obecní úřad Stáhnout
01.3.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 obecní úřad Stáhnout
01.3.2018 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 obecní úřad Stáhnout
01.3.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2019-2020 obecní úřad Stáhnout
01.12.2017 Rozpočtové provizorium na rok 2018 obecní úřad Stáhnout
06.6.2017 Závěrečný účet obce za rok 2016 obecní úřad Stáhnout
10.5.2017 Výkazy ÚSC k 31. 12. 2016 obecní úřad Stáhnout
10.5.2017 Výkazy ZŠ a MŠ k 31. 12. 2016 obecní úřad Stáhnout
10.5.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obecní úřad Stáhnout
31.3.2017 Komplexní pozemkové úpravy – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky – doplnění obecní úřad Stáhnout
27.3.2017 Oznámení Mikroregionu Rychnovsko obecní úřad Stáhnout
16.3.2017 Obnova katastrálního operátu – zjišťování průběhu hranic pozemků obecní úřad Stáhnout
13.3.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2017-2022 jobecní úřad Stáhnout
13.3.2017 Rozpočet ZŠ a MŠ 2017 obecní úřad Stáhnout
13.3.2017 Schválený rozpočet na rok 2017 obecní úřad Stáhnout
13.3.2017 Střednědobý rozpočet ZŠ a MŠ 2018,2019 obecní úřad Stáhnout
01.2.2017 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rybná nad Zdobnicí – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Výkazy ÚSC k 31.12.2015 obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Výkazy ZŠ a MŠ k 31.12.2015 obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Závěrečný účet za rok 2015 I. obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Závěrečný účet za rok 2015 – II obecní úřad Stáhnout
20.5.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obecní úřad Stáhnout
27.5.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obecní úřad Stáhnout
27.5.2015 Výkazy ÚSC 1.1.- 31.12.2014 obecní úřad Stáhnout
27.5.2015 Výkazy PO ZŠ a MŠ 1.1.-31.12.2014 obecní úřad Stáhnout
27.5.2015 Závěrečný účet za rok 2014 – I. obecni urad Stáhnout
27.5.2015 Závěrečný účet za rok 2014 – II. obecní úřad Stáhnout


UPOZORNĚNÍ: Veškeré písemnosti jsou ukládány převážně ve formátu (*.pdf). Pro jejich otevření potřebujete mít nainstalován jeden z následujících programů: Adobe Reader, nebo Foxit Reader. Uživatelům prohlížeče Google Chrome se obsah zobrazí přímo v okně prohlížeče.


Comments are closed.